วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผู้จัดทำ


นางสาวน้ำฝน เทียนทอง (ครูฝน)
E-mail : body2223@hotmail.com
กิจกรรมแนะแนว
นางสาวนฤมล ทิพย์ปัญญา (ฟิล์ม)
E-mail : f_lovely_t@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6


นางสาวชนิกานต์ วงษ์กิจ (พลอย)
E-mail : camilla_846@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เด็กชาย จักรีวัฒน์ กล่ำคลัง (เกมส์)
E-mail : game@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6


เด็กหญิง ธีร์วรา เสนชุ่ม (ฝ้าย)
E-mail : fay-cottons@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright 2009 EDUCATION. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree