วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนปฎิบัติงานแนะแนว

แผนปฏิบัติงานจำแนกได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา กลุ่มที่สองเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเฉพาะช่วงเวลา

แผนปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

1. ระเบียนสะสม

2. การให้บริการสนเทศ

3. การจัดกิจกรรมกลุ่มน่าสนใจ

4. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในงาน

5. ศึกษานักเรียนโดยวิธีการต่างๆ

6. บริการให้คำปรึกษา

7. เยี่ยมบ้าน

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลา

1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชุมชน นักเรียน

2. ประชุมวางแผนงานแนะแนวของโรงเรียน

3. ปฐมนิเทศนักเรียน

4. สำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

5. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหานักเรียน

6. สำรวจความสนใจของนักเรียนเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

7. จัดนิทรรศการแนะแนว

8. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

9. ติดตามผลนักเรียน ม.3 ม.6

10. ประเมินผลการจัดบริการแนะแนว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright 2009 EDUCATION. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree